bITr - architectuurondersteuning

Een stabiele, toekomstvaste ontwikkeling van de organisatie en haar bedrijfsprocessen wordt op basis van architectuur gestuurd en ondersteund. bITr is gespecialiseerd op de architectuurdiscipline op het snijvlak van IT en de bedrijfsprocessen en het zetten van de stip op de horizon en het uitstippelen en ondersteunen van het pad naar deze stip.

Vanuit het bestaande applicatielandschap en de daarbinnen geboden services worden zowel een lange termijnvisie (enterprise architectuur) neergelegd, als ook een praktische vertaling van de eerste stappen naar de visie op basis van de beschikbare mogelijkheden (solution architectuur).

bITr is daarnaast gespecialiseerd in integratie architectuur. De architectuurondersteuning voor het leggen van verbindingen vanuit en binnen het IT-applicatielandschap naar de bedrijfsprocessen. De vertaling van processtappen naar een SOA, het vaststellen en de definitie van de service bibliotheek in relatie tot master data management (MDM).

“bITr architecten en projectleiders bieden een duidelijke, doelgerichte en succesvolle aanpak”